Get Adobe Flash player

Den 3. Alder

Den Tredje Alder

År 3600 – 3610
I Den Lille Prins’ by opføres et Legeme-berømt Teater ved navn Gæks Palads– og bruger det til at sprede kultur og sammenhold i hele Legemet.

Huletroldene organiserer Gru til at samle en hær i Hulebo. Tilsvarende føler Zahl sig truet, og de samler sig en hær. Tilsvarende lærer Zahl at mestrer kamp på billeryg.

Stjernernes Herre viser sig for folkene i Ikari og byder dem at skabe en ridderorden kaldet Forkæmperne. Tilsvarende viser han sig i Bakkehvil og byder ham at forene racerne, og skabe en orden til det som han kalder Forenerne.

Kongeslægten beordrede at nogle mennesker flytter ned i mørket så de kan bekæmpe deres fjender.

Svampefolket opfører en by under jorden kaldet Stilkestad i undergrunden under Skabelsesskoven.

Strømmenes Herskerinde viser sig for Blålingerne, beordrer dem at håndtere lavaet og byder dem at bygge en by ved Gunstens Fauna.

Flodbørnene har opdaget Overflodssøen og de opfører en by der flyder på søen ved magiske midler. Hug samler en styrke af de tapreste Flodbørn for at lave en fast handelsforbindelse til Lumia. Så de rejser til sumpen i vest som de kalder Blæksumpen, og her opfører de byen Flodby.

Rotterne forsker i og lærer at fremstille narkotiske stoffer, vand fra blodsøen tilberedt på den rigtige måde er et udbredt narkotika, et andet er svampe, gerne lavet af svampefolk.

Ikari lærer at beherske at styre vreden i deres blod, og bliver roligere og mere harmoniske. Okuma i Reidiheim ser dette som en trussel, og rejser en hær.

Nitterne føler ondskaben flyde igennem sig, og de samler endnu en hær for at nedkæmpe menneskene i Mørkeby. Men de dræber dem ikke, de slår dem ned og en mystisk sten kommer ind i byen og ofret til den store grønne sten.

Vogteren sværger at gøre noget ved det, og han lover, at nissehæren under Den Åbne Hånd vil nedkæmpe det. Hæren i bakkehvil drager ned til Mørkeby for at nedkæmpe ondskaben, men der er ingen fjender, overlevende eller lig at finde dernede.

Maktar begynder gradvist at forstå at han og riserne er skabt som tjenere og værktøjer, og det er han ikke begejstret for. Han begynder gradvist at modsætte sig Libros og Arkivaren, og befrier i det skjule riser fra slavearbejdet.

Dragerne får af Skovenes Gudinde skænket evnen som de perfekte diplomater. Brianis sender diplomater til Hooly og snakker Gahoolerne til ”fornuft”, og de åbner sig overfor Forenede Legeme og de andre gode racer.

Den hemmelige sekt Den Utænkelige Fyrste opstår. De arbejder på at samle penge til at hjælpe de, som lider nød over hele Legemet. Men de arbejder i skjulte, for deres metoder er ilde set.

År 3610 – 3620
I Lysets Fort opfinder de, med hjælp af Stjernes Herre, den Hellige Alkymi, som gør dem i stand til at omforme materialer og brygge magiske miksturer.

Månens Gudinde opdager, at stjæle ikke kommer op til jorden. Månen og Solen forenes i et ildrødt hav og ud af dette kommer der en ildrød avatar ved navn Glød, som ligner Lumos. Og Glød rejser en hær af Lumos som drager hen til ruinerne af Mørkeby.

Nogle af huletroldene, under navnet Opdagerne, drager ud i verdenen for at, nå ja, opdage den. De drager gennem undergrunden mod Stilkestad. Her finder de en vej op til overfladen, men ved ikke om de tør begive sig ovenpå.

I Reidiheim opdager Rabius, at hans magt er svækket. Han tager fysiske form, og udråber sig til Kejser over Reidiheim! Og han øger Reidiheims hære. Vreden ser det, og for at bekæmpe det skaber han et overnaturligt væsen kaldet Kejseren, som skal styre Ikari og beskytte dem.

Hånden – Den Evigt Vågendes Eneste Rest – kommanderer Nisserne til at gå i krig mod Nitterne sammen med Lumos hæren under Glød. Men Skyggen driver gæk med Vogteren, og beordrer Nitterne til at flygte fra Førsdyb, og de bygger byen Hviskestand.

Slaget om Førsdyb bliver den første større krig, og Lumos under Glød og Nisserne drager med deres kæmpe her mod Førsdyb, hvor de møder hård modstand fra Nitterne, og slaget er tæt. Men til sidst bliver nitterne nedkæmpet, men med store tab. Men de tror, at nu er Nitterne udryddet, og der nu skal herske Fred.

Søby vil gerne sikre sig deres Handel, så de forærer Kongen af Nederby en mægtig søskabning, for at skabe fred og samhandel mellem de to folk.

Under Hugs ledelse opfører Blålingerne en by i svampeskoven kaldet Svampehule. Blålingerne vil gerne handle med Flodbørnene, men de vil ikke handle med Blålingerne så længe Rotterne stadig laver ballade, og de forsøger at fortrænge dem ved at bygge fælder i undergrunden.

Stjernernes Herres præster overtaler Den Lille Prins til at stifte en prægtig vagt – og de kommer til at gå under navnet Puddervagten.

Nederby ønsker at komme lovløshed og pirateri til livs og opruster derfor en byvagt. Og den nye konge ønsker igen, at befolke Mørkeby, og sender derfor folk til at befolke Mørkeby.

Forkæmperne, en sekt i Okuma, overtaler Kejseren til at drage i krig mod Kejser Rabius og Reidiheim, og der er erklæret krig!

Dragediplomaterne har brugt længe i Hooly, og har efterhånden talt Gahoolerne fra deres isolerede levevis. Og en af dragerne forelsker sig i en Gahoole.

Maktak modtager en fredsgave fra Skriveren for at forbedre forholdet til Libros og Arkivaren. Men han fornægter gaven og kaster den mod gulvet. Men det er en fælde, og den eksploderer og smadrer Fort Grak, Huleby og krigsrisehærerne. Maktar bliver kylet ud i lavasøen hvor han står på en sten. Lavaen vil for altid brænde ham, men så længe han står på en sten, heler han, og vil ikke dø.

Og de resterende Krigsriser drager ud i verdenen for at finde nye allierede. Deres verdensbillede er helt knust, og de aner ikke deres levende råd.

Menneskene i Mørkeby spredte rygter omkring De Titusinde Jadehuller så andre mennesker helst ville bo i Mørkeby.

År 3620 – 3630
Menneskene i Det Modige Lys erklærer krig mod Ratta fordi de har bortført en prinsesse.

Rotterne føler sig truer, og i truslens lys opstår der en stærk skabning blandt dem, som kan lede dem som et folk, og han kalder sig Enøje. Og han rejser en hær blandt rottepiraterne

Kejser Rabius føler sig truet, og han rejser endnu en hær i Reidiheim. Han indstifter en kriger-kaste under Kejseren kaldet Doka.

Nitterne drives af den vilje der leder dem til at grave dybere; søge dybet og stenen. De bliver svækket af lyset, og solens lys bliver dødeligt for dem. Men denne forbandelse fører også en gave med sig; de kan overføre deres sjæle til stenstatuer, som de så kan animere. De får uovertruffen viljestyrke til at gøre det de sætter sig for.

Nitterne rejser endnu en hær i Hviskestand. Nitterne flytter også ind i Førsdyb igen, og bygger byen Jadedyb under De Titusinde Jadehuller.

Huletroldene søger venskab hos Zahl, for de føler stort tilhørsforhold. Så de bygger byen Hulezat under Zenta.

Lumos hæren under Glød drager gennem undergrunden mod Zenta og dræber alt på deres vej. Det kommer til et møde mellem en delegation af Lumoshæren og en styrke af Zahl som de løber over ende og erobrer nogle af de lysende sten. Med disse lysende sten opbygger de et tempel hvor de placerer disse lysende sten.

I templet som Zahl har bygget sker der noget mystisk. Et Zahl-lignende væsen træder ud af de sjælesten der er i templet, og væsnet bliver en ypperstepræst blandt Zahl. Og væsnet kalder sig Sjælen.

Krigsriserne indgår en alliance med Blålingerne og sværger beskytte dem mod tilgengæld at Blålingerne dræner lavesøen så Maktar kan komme fri. Og for at beskytte blåhule rejser de en hær.

Gæk opfordrer gennem gækkesekten Lumos til at gå i krig mod Zahl, og Lumos ledere hører dem, og krigen er en realitet. Og de Gæk-tilbedende Lumos tager våben i hånd og slutter sig til hæren for at bekæmpe Zahl.

På Hugs opfordring bygger Blålingerne en by nær Maktars Lavasø som de kalder Lavahule. På vejen ned til Lavasøen møder de Nitterne, og et møde bliver ført i stand. Nitterne aftaler at ”beskytte” dem på vej ned til Lavasøen, men det tager snarere karakter af overvågning. Blålingerne befæster byen Lavahule med lavavoldgrave, og begynder at grave en kanal for at dræne Lavasøen, som de har lovet Krigsriserne. Og de kalder den Første Lavakanal.

I Flodby rejser Flodbørnene en hær.

Stjernernes Herre beordrer alle menneskene at erklære krig mod Reidiheim. Kongen af Nederby bevæger sig mod med alle soldater fra Lysets Fort og Den Lilla Prins’ by. Da de drager forbi Ringelanterne kommanderer kongen af Nederby dem at rejse en hær og følge med, og de lægger belejring på Den Store Mur. Og dette slag kaldes Det Første Kronetogt.

Svampefolker opfører en fæstning kaldet Topborg.

Mørkeby skaber nogle patruljer som de bruger til at lave små togter rundt i undergrunden til at bekæmpe de fjender der er dernede.

Menneskene i Mørkeby bliver mestrer kunsten at bygge fælder, som de gør for at beskytte sig. Ideen kom oprindeligt fra en kaptajn i Lysets Fort, men han blev forvist til Mørkeby for hans forfærdelige tanker, og således kom hans ideer Mørkeby til gode og ikke Lysets Fort.

År 3630 – 3640
Menneskene opfører en by kaldet Grifling på bredden nær Overflodssøen.

Blålingerne bygger endnu en lavakanal kaldet Store Lavakanal.

Flodbørnene har samlet sig ved Den Brune Flod og indkalder alle til kæmpe Marked, hvor næsten alle racer kan mødes og handle. På Markedet kommer menneskene, Øflerne, Mooseari, Nisserne og Dragerne. Her dannes Handelsunionen mellem Flodbørnene og alle Menneskene, og markedet bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.

Ånderne finder at underverdenen er farlig, og de begynder gradvist at begive sig mod overfladen. Disse ånder bevæger sig på jordoverfladen i deres åndeform. De kommer i alle mulige størrelser og former, og deres fysiske form er ofte et udtryk for mange ånder der er gået i symbiose, og derfor er kæmpestore.

Rabius ser menneskehæren der står udenfor Den Store Mur, og han beordrer sine legioner ud mod menneskehæren, mens han selv bliver tilbage i Reidiheim. Gennem en hård og blodig kamp udenfor murene bliver Rabius’ styrker slået tilbage, og de trækker sig ind på bagsiden af Den Store Mur.

Reidiheim er tom, og Kejseren og Enøje leder deres styrker mod Reidiheim. I denne tvekamp mellem Kejseren og Rabius synker Reidiheim ned i undergrunden, og Vreden tager Rabius og indespærrer ham inde i hans Øje. Og hullet hvor Reidiheim lå, i Trodsen Grav, kaldet Sejrens Slugt.

Stjernernes Herre nedkalder en kæmpe lynelemental over nitterne som stjæler nitternes Sjælesten. Og nitterne begynder at tvivle på deres guddommelige opgave, og nogle af dem begynder at tilbede Stjernernes Herre.

Nisserne vælger – under vejledning fra Stjernes Herre – at opføre en mineby i undergrunden for at udvinde metaller til Det Forenede Legeme kan føre krig mod de onde.

Flere riser bliver tiltrukket af blålingernes arbejde, og de samles omkring dem som væbnede styrker.

Gækkesekten blandt Lumos vokser sig endnu større og får endnu flere folk under våben. Og med de mægtige styrker overtaler de Shee til at gå i krig mod Zahl. Sjæleslaget står udenfor Zenta, og Zenta bliver jævnet med jorden og Zahls hær knust. Det lykkedes en lille gruppe Zahl at stikke af med sjælestene men templet bliver jævnet med jorden.

Menneskene i De Titusinde Jadehuller opdager, at når de graver dybt, forsvinder graverne. De sender ekspeditioner ned for at finde ud af hvad der sker, og mødes af en Gesant fra Nitterne som tvinger dem til en aftale; Menneskene får lov at leve, så længe de jævnligt sender sjæle til Nitterne. Der stiftes en orden – Ordenen af den Bitre Pagt – blandt menneskene, som har til opgave at skaffe og sende sjæle til Nitterne.

Hyrden ser Nitterne, og er bekymret for Legemet. Og han lærer de ældste Mooseari Shamanisme – evnen til at tale med de ånder der bosætter sig i dyr såvel som ting. Med denne gave formår de ældste Mooseari at snakke med en flok Vandrende Ånder og de bygger således en by på ryggen af den kæmpemæssige klippe, som disse Vandrende Ånder besætter. Og byen benævnes Quruq.

Zahl bliver forarget og rystet over Lumos’ angreb, og Sjælen skaber en ridderorden kaldet Vejen. De har et strengt kodeks som de skal følge til hvad mål, Sjælen end sætter for Zahl.

I Det Modige Lys udvikles Krudt til gudernes ære – omend ingen ved hvilken gud det er.

År 3640 – 3650
Blandt menneskene opstår en orden – Den Grinende Biskop – som har til formål at at samle de bedste musikere blandt menneskene. Og den opstår i Den Lilla Prins’ By.

Under Hug tager flodbørnenes hær fra Flodby ned i undergrunden gennem Svælget.

Hyrden ser svampefolket, og ønsker at beskytte dem. Han gør at svampefolket bliver giftigt; hvor giftigt de forskellige er svampefolk er varierer fra ”ondt i maven” til hallucinationer, og det er både ved indtagelse men også gennem sporer.

En gruppe diplomater fra Mørkedyb rejser til Blåhule og beder blålingerne om at finde en, som kan være Underkongen. Nogle af blåfolkene tænker at det er en god ide, og de finder en i egne rækker, som de kalder Underkongen, og han leder sekten Underkongens Hof.

Enøje rejser endnu en hær i Ratta, og med dette drager han mod Blåhule, som de hærger og stjæler Underkronen, men Underkongens Hof eksisterer stadig og sværger at genvinde den.

Hvor Reidiheim sank i rejses et gigantisk monument af Ukoma fra Ikari. Og de åbner porten i Den Store Mur og skaber således stærkere bånd til de sydlige riger.

Okuma bygger en by ved monumentet og kalden Shori.

Udforskeren Jabalt fra Grifling finder Visdommens Ø og mødes med Libros, hvor de snakker i fred. Men inden han tager derfra når han at stjæle nogle få stentavler, og han tager den viden med tilbage til Grifling. Her udvikler han det til et harmonisk samfund, men han opdager også dødebesværgernes evner. Han kan fritage sin egen krop fra ældning, og det samme med andre. Han lærer at bringe bevægelse til døde legemer, men kan ikke hente sjælen tilbage til den. Det bliver faktisk sådan i Grifling, at man som afdød har pligt til at tjene Grifling som genganger i sit ”næste liv” så længe som man kan bruges, og rige mennesker dekorerer ofte disse gengangere, og de er højt værdsatte ejendele.

Sjælen og en gruppe riddere fra Vejen sniger sig rundt i undergrunden, og lærer der at beherske denne evne over alle andre folk. Og de kommer frem til Nitterne, og får audiens hos en Nittehersker, hvor de snakker om De Lysende Sten, og Zahl giver deres sidste lysende sten til Nitterne for venskab.

I Nederby vokset hadet mod Nitterne ansporet af guderne, og de griber til mere og mere nedrige metoder, for at bekæmpe dem.

År 3650 – 3659
I Mørkeby opføres en Arena til at tiltrække gæster og få accept fra menneskene på overfladen.

Zahl udfører et ritual i deres tempel i og de finder / genskaber på den vis et stykke af Den Evigt Vågende, som de skænker til Nitterne, og de flytter den til en anden sten.

Månegudinden ved dette, og i anger og frustration kaster hun syre over Zentas ruiner, for det er det hun kan gøre for at skade dem. Og syren skaber et mægtigt hul i Legemet.

Enøje ønsker at sprede Den Røde Klos broderskab for derigennem at øge sin indflydelse, og han spreder den blandt menneskene.

Underkongens Hof spreder sig til Okuma, og således bliver de også interesserede i, at erhverve sig Underkronen. Og Okuma mødes med Nittefyrsten og ønsker at alliere sig med dem og giver dem rotteslaver som gaver, som Nitterne ofrer, og de allierer sig.

Under Jabalt udbredes kendskabet til dødebesværgelse, og menneskene i Grifling bliver de bedste i Legemet til at beherske dette, og de skaber et om mulige endnu mere harmonisk samfund under Jabalts ledelse. Ligeledes bruges disse dødninge til den stående hær for Grifling.

I Den Lilla Prins’ by har Den Grinende Biskop held til at oplære og styrke dem i musikkens kunst og således bliver de de bedste i verdenen til at beherske musikken.

Strømmenes Herskerinde er en lunefulde kvinde, og hun bliver rasende over at se angrebet på blåhule. Og i hendes raseri flyder lavaen over de steder, hvor der er lavasøer. Blålingerne bliver drevet fra hus og hjem, og driver rundt i mindre flokke, og de tror på, at de skal ledes op til overfladen, af den af Blålingerne, der besidder kronen. De føler sig forladt af deres gud, og føler sig gudeløse. Ligeledes er der er en hær af flodbørn hernede, og de kan se det er Strømmenes Herskerinde der har gjort de, og de føler sig ligeledes forladt af hende. Og de kalder sig Den Forladte Hær, og fungerer som omvandrende nomader.

Blandt Den Forladte Hær opstår der en gruppe af flodbørn, som lytter til stemmer i mørket, og de kalder sig Stemmens Råd.

Nitterne i Jadedyb bliver bange for dette lavahelvede, og de samler en Stengolemhær med deres egne sjæle for at kunne angribe Overfladen, og de går til angreb på De Titusinde Jadehuller, som er forsvarsløs, og de akkompagneres af Zahl. Og de lader sig ikke stoppe…

Blandt Nisserne i Trosrand opstår en religiøs kult Den Rene Sjæl som tror at hvis de lever efter de rette doktriner, så kan de få deres egen sjæl genfødt, når Den Evigt Vågende er stærk nok.

Underkronen hvisker til Kaptajn Enøje og hans rådgivere, og Underkongens Hof spreder sig til Rotterne. Kongeslægten sender breve til de Stjernetro blandt Nitterne i Førsdyb og Hviskestand, og Underkongens Hof spreder sig også hertil. Tilsvarende spreder budskabet om Underkongens Hof sig blandt de Zahl, som ikke er i Jadedyb.

Menneskene i Grifling opfinder ”trykkekunsten” gennem brug af gengangere og bruger den i første omgang til at lave erotiske noveller, der bruges som eksportvare.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.