Get Adobe Flash player

Krigsriser

Krigsriser

Krigsriser – i daglig tale og i denne tekst blot kaldet riser – er et folk skabt af Skriveren med det formål at bekæmpe Huletroldene som han var bange for skulle spise den dokumenterede verdenshistorie som Libros skabte. De vendte sig dog mod Libros under deres herre Maktar for at befri deres broderfolk – de almindelige riser – fra at være Libros’ slaver. Som straf ødelagde skriveren Fort Grak og smed deres YppersteGeneral – Maktar – ud i en lavasø hvor han stod i evig pine men uden at kunne komme væk, da stenen under ham gjorde, at hans sår hele tiden lægede.

Riserne er nu et folk spredt over hele underverdenen hvor de forsøger at finde det de skal bruge for at befri Maktar.

Udseende
Riser er 2-2½ meter høje, enormt muskuløse, med blålig til lilla hud. De har hår ud over kroppen i form af klumper af tykke børster, typiske mørke. De er som oftest klædt til kamp i form af rustninger og bærer næsten altid våben.

Kvindelige og mandlige riser er nærmest identiske af udseende. Der er små forskelle – bygning, mønster i børster, mængden af børster, osv. – men få ikke-riser kan se disse forskelle.

Kultur
Riser befinder sig bedst i et hierarki. Når de ikke er i et hierarki søger de mod et i en eller anden form, ideelt set et militært hierarki. Heri kan de varetage alle mulige roller, så længe de mener det tjener et militært formål. Læger, sygeplejersker, smede, stenhuggere osv. er alle gode eksempler på hverv, der tjener et militært hierarki, og som en rise kan påtage sig, hvis han har evnerne og behovet er der.

Riser kan sagtens tjene sådanne hverv udenfor et militært hierarki, men de vil normalvis søge et liv med “mening” – dvs. et liv som en del af en militært hierarki. Undtagelser er dog kendt, men de ses som outsidere af deres racefæller og er sjældent velset – “Frihedssygen” kaldes det. Riser som folkefærd er utroligt fællesskabsorienterede og de fleste er villige til at ofre sig for fællesskabet, hvis det er påkrævet. Kombineret med deres mod gør det dem til utroligt effektive soldater.

Riser er modstandere af alle former for slaveri, og bekæmper det i alle dets former. Det giver dog visse dilemmaer i forhold til krigsfanger, folk der forbryder sig mod loven, osv. Generelt betyder det at riser behandler fanger af forskellige art utroligt godt, og så vidt muligt søger andre straffe end fængsel til forbrydere og at udveksle krigsfanger så hurtigt som muligt. Det bringer ofte Riser i konflikt med f.eks. Nitter.

Opførsel
Riser er af natur direkte i deres fremfærd og kan virke simple og dumme på udeforstående eller som i besiddelse af logik og tankesæt som menneskebørn. De kan dog være utroligt snu når det behøves, og særligt krigslist behersker de til fulde. Dette indtryk styrkes yderligere af, at de færreste riser har lejlighed til at tænke store tanker eller abstrakt, og de få som har talent for den slags aldrig får det udviklet eller trænet.

Riser adlyder intuitivt ordrer og kan blive forvirrede hvis der er mange, der giver dem ordrer samtidig. En tilstrækkelig autoritær person vil kunne kommandere rundt med en eller flere lederløse riser ganske længe uden de stiller spørgsmål ved det – der er tilfælde hvor sådanne forhold har varet flere år førend det gik op for riserne, at der ikke var nogen særlig grund til at adlyde deres herre. Riser der leder mange andre riser opnår dog en grad af immunitet overfor dette – de kan stadig instinktivt adlyde en kommando men vil sjældent tage imod ordrer i længere perioder uden at stille spørgsmål ved det.

Risers styreform
Riser befinder sig naturligt i et militært hierarki. En rise får magt, ved at udvise lederskab når der er brug for det. Når man har gjort det og en gruppe andre riser følger en, vil man typisk finde sig en passende titel, som man mener reflekterer antallet af riser der følger en. Således organiserer riser sig uden synlig plan eller mening.

Når en riseleder dør vil risegruppen typisk blive opløst i mindre grupper, svarende til de riseledere, der var under den øverste rise. Hvis det er mellemledere der dør vil de oftest mangle indtil en anden rise tager lederskab. Riser ved intuitivt hvem der leder en gruppe riser, men det er ikke altid let at forklare og forstå for udeforestående.

Riser vil kun uhyre sjældent forsøge at anfægte andre leder-risers lederskab, medmindre det er tydeligt for enhver, at lederrisen bryder med grundliggende regler – f.eks. kampen mod slaveri eller åbenlyst modvirker at befri Maktar. Hvis en ikke-rise forsøger at anfægte en rises lederskab er reaktionerne uforudsigelige – det er nærmest utænkeligt i risesamfund, og derfor er der ingen normer for hvordan det skal håndteres.

Organisationer
De fleste riser er samlet i militære grupper, der officielt arbejder for at befri Maktar. De fleste af dem har dog fundet andre herrer som de bruger som sovepude for ikke at jagte det overordnede mål – selvom de alle vil nægte det hvis de bliver spurgt.

De få organisationer der rent faktisk for alvor forsøger at befri Maktar er ofte små og har indtil videre mødt lidet succes. Mange riseorganisationer har traditionelt set arbejdet for blålinger fordi de to samfund har god mulighed for at støtte hinanden, og fordi riserne tror, at blålingerne kan løse lavaproblemet omkring Maktar. Riser nærer dog ingen specifik forkærlighed for blålinger.

Forhold til andre racer
Okuma, Nitter, Lumos og Rottemænd betragtes med mistænkelighed grundet deres racers traditioner for slaver og slavelignende forhold. Huletrolde har riser en slags had/kærlighed forhold til – på den ene side var de fjenden de var sat til at bekæmpe og det ligger dybt, på den anden side er de klar over, at deres skaber forrådte dem, og derfor vil de af princip ikke gøre hans vilje. Blålinger og riser har et tæt samarbejde fordi riserne tror at blålingerne kan hjælpe riserne med at befri Maktar – noget de dog ikke har arbejdet på længe.

Øvrige racer betragtes som udgangspunkt venligt, så længe de behandler riserne venligt.

Børn og familier
Riser danner par når de føler sig klar til at få børn. Risers par er for livet – indtil en af dem dør. Når et risepar har fået et barn og det ikke længere er afhængig af moderen – efter få uger – overdrages barnet til flokken med de øvrige risebørn. Riser har ingen særlig tilknytning til deres biologiske forældre men derimod til den organisation de er opvokset i.

Risebørn opdrages i flokke sammen med de øvrige risebørn i den organisation de befinder sig i. Opgaven at opdrage dem pålægges på skift forskellige riser i organisationen med forskellige funktioner, så de lærer de forskellige opgaver, som en rise skal kunne. Når de er helt små vil de typisk bare se på eller lege mens de ældre børn i flokken hjælper den der skal oplære dem eller modtager træning. I takt med at de bliver større forventes de at deltage mere og mere i arbejdet og træningen.

Når et risebarn finder et hverv eller et sted det føler sig særligt hjemme, vil det typisk blive der fast i en form for lærlingeposition knyttet til en rise der er specielt dygtig til dette hverv. Risen vil gennem en årrække forsøge at tillære sig de relevante evner og når den voksne rise den er knyttet til vurderer at den er udlært, vil den lade denne gennemgå en prøve. Klares prøven, vil risen blive indlemmet i de voksnes rækker. Fejles prøven, vil risen typisk dø eller forsvinde fra organisationen. Der findes en del sådanne omvandrende riser.

Navne
Alle riser har navne på formen a-b-a-a-b-a hvor “b” altid er bogstavet a, og “b” er en konsonant. Konsonanter som k, t, l, m, n, s, r og g.
Riser der ikke følger denne navnekonvention vil typisk blive givet et risenavn der passer på formen af de andre riser.

Inspiration
Riser er et sammenrend af flere ting. Inspireret af Riser i Drager og Dæmoner (den danske version) men med yderligere inspiration fra Ogre Magi (Dungeons and Dragons), Fomorians (Dungeon and Dragons versionen).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.